HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM

Tín lý của Hội Thánh: Đức Chúa Trời Ba Ngôi; Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi trong danh Cứu Chúa Jesus và quyền năng Chúa Thánh Linh.

Xem ngay

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM

We are a Christian charismatic congregation in fervent prayers for Revival and Salvation in Jesus Christ’s name for everyone.