HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam (Revival Ekklesia Mission) là Hội Thánh Tin lành độc lập được thành hình từ chức vụ giáo sĩ của Ông Bà Mục Sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan trong thập niên 90. Trước đây họ là cựu […]

Vị Mục Sư Ăn Trộm 50 đô la

Có một gia đình nọ mời vị Mục sư đến nhà của mình ăn tối. Và trong bữa tối đó, họ không tìm thấy tờ 50 đô la mà họ đã đặt trước đó trên bàn ăn. Sau khi vị Mục sư rời khỏi nhà, người vợ nói với chồng mình trong sự tức giận: […]