HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM

Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam (Revival Ekklesia Mission) là Hội Thánh Tin lành độc lập được thành hình từ chức vụ giáo sĩ của Ông Bà Mục Sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan trong thập niên 90.

Trước đây họ là cựu thành viên của Hội Thánh Tin Lành Trần Cao Vân, trụ sở tại số 7 Trần Cao Vân , quận 1, dưới sự quản nhiệm của Mục sư Hồ Hiếu Hạ.

(Hiện nay Ms Hạ đang định cư tại Hoa Kỳ, nhà thờ Trần cao Vân được nhà nước sử dụng làm Nhà Văn hoá .)

Tín lý của Hội Thánh:

Đức Chúa Trời Ba Ngôi : Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê Xu, và Đức Thánh Linh
⁃ Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời.

⁃ Sự cứu rỗi trong danh Cứu Chúa Giê Xu

⁃ Quyền năng Chúa Thánh Linh.

Khải tượng của Hội Thánh:

⁃ Giảng Tin Lành trong quyền năng Đức Thánh Linh, đem người đau khổ về với Chúa Jesus.
⁃ Dạy dỗ họ sống ngay thẳng theo lời Chúa
⁃ Đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Từ năm 2006,Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam đã được chính quyền cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo.
Hiện HT TGPH có mặt 3 nơi :
Tp HCM
Quảng Bình
Hà Nội

Mục sư Tổng quản nhiệm : Phương Văn Tân.
Mục sư Giáo sĩ : Võ Xuân Loan
Mục sư Đặng Thị Định
Cô Trần Thị Nga
Tất cả là các Mục sư và Nhân sự Giảng dạy trong Hội Thánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.