Vị Mục Sư Ăn Trộm 50 đô la

Có một gia đình nọ mời vị Mục sư đến nhà của mình ăn tối. Và trong bữa tối đó, họ không tìm thấy tờ 50 đô la mà họ đã đặt trước đó trên bàn ăn. Sau khi vị Mục sư rời khỏi nhà, người vợ nói với chồng mình trong sự tức giận: […]